Singgoh Le Dulu Aok Yer

Tuesday, September 13, 2011

ILMU

"Berkata Mu'az bin Jabal mengenai mengajar dan belajar; pada pendapatku ini adalah sebuah hadith marfu' :

Pelajarilah ilmu, sebab mempelajarinya kerana Allah itu ialah taqwa. Menuntut ilmu itu ialah ibadah, mengulang-ulanginya itu tasbih, membahaskannya itu jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu itu sedekah, memberikannya kepada ahlinya mendekatkan diri kepada Tuhan. 

Ilmu itu teman waktu sendirian dan kawan waktu kesepian, penunjuk jalan kepada agama, pemberi nasihat supaya bersabar waktu suka dan duka. Ilmu itu ibarat seorang menteri di tengah-tengah teman sejawat, seorang keluarga ditengah-tengah orang asing dan sinar jalan ke syurga. 

Dengan ilmu, diangkat oleh Allah beberapa kaum, lalu dijadikan-Nya mereka pemimpin, penghulu dan penunjuk jalan kepada kebajikan, diambil orang menjadi ikutan dan penunjuk jalan kepada kebajikan. Jejak mereka diikuti, perbuatan mereka diperhatikan. Malaikat suka kepada tingkah laku mereka, disapunya mereka dengan sayapnya. Seluruh yang basah dan kering meminta ampun akan dosa mereka, hatta ikan dan binatang laut, binatang buas dan binatang jinak di darat, langit dan bintang-bintangnya...

Ilmu iu imam dan amal itu pengikutnya. Diilhamkan ilmu kepada orang-orang yang berbahagia dan diharamkan kepada orang-orang yang celaka."

Imam Al-Ghazali dalam kitab al-Ilm

No comments: